С близо 85% са нараснали цените в България. Страната е сред лидерите по ръст на цените на стоките и услугите между 2000 и 2017г.

04-09-2018     0      580

Снимка: Архив Ройтерс

България е на четвърто място в Европейския съюз по поскъпване на стоките и услугите между 2000 и 2017 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

С изключение на мебелите и домакинските уреди цените на стоките и услугите у нас отбелязват по-голямо повишение в сравнение със средното равнище в ЕС през разглеждания период, като в почти всички категории сме в топ пет по нарастване на цените, сочат още данните на европейската статистика.

Най-много са поскъпнали алкохолът и цигарите, а най-слаб е бил ръстът на цените в областта на комуникациите. В пет от 11-те изследвани категории стоки и услуги от Евростат цените у нас са нараснали с над 100%, а в нито една не е отчетено поевтиняване от началото на века.

Между 2000 и 2017 г. цените у нас отбелязват ръст от 84,6% при средно равнище от 36,5% в ЕС през същия период. Най-много е поскъпнал животът в Румъния – цените на стоките и услугите в северната ни съседка са нараснали с цели 257% от началото на новия век. Преди страната ни са също Унгария с ръст на цените от 98% и Латвия с 86,7%. Цените на стоките и услугите в Исландия също са се повишили повече, отколкото в България през разглеждания период – със 108,3%, но страната не е членка на ЕС.

Най-слаб ръст на цените на стоките и услугите между 2000 и 2017 г. е регистриран в Германия – само с 28,6%, следвана от Швеция с 29,1% и Франция с 29,7%.

По отношение на категориите стоки и услуги у нас най-голям ръст на цените от началото на века е регистриран при алкохола и цигарите – с цели 408,8%. Страната ни е на второ място в ЕС по този показател след Румъния, където същите стоки са отбелязали ръст на цените от 726,5% при средно равнище в ЕС от 92,1%. Най-слаб ръст на цените на алкохола и цигарите през разглеждания период регистрира Финландия – само 35,8%.

От началото на века цените за образование в България са нараснали с 214,5%, което поставя страната ни на трето място сред страните членки на ЕС отново след Румъния, където образованието е поскъпнало с 297,3%, и Великобритания, която отбелязва ръст от 256,4%. Най-слабо увеличение на цените в тази категория е отбелязано в Швеция – само с 9,5%, следвана от Естония с 12,6% и Хърватия с 14% при средно равнище в ЕС от 91,2%.

Здравеопазването е следващата област със силен ръст на цените от началото на века у нас – със 154,7% между 2000 и 2017 г., сочат данните на Евростат. България е на второ място по най-голямо поскъпване на здравеопазването в ЕС от началото на века след Унгария, където цените са се увеличили със 156,8% при средно равнище в ЕС от 40,8%. На другия полюс е Белгия, където цените в здравеопазването са се повишили само със 17,1%, следвана от Люксембург със 17,2% и Испания със 17,6%.

Между 2000 и 2017 г. цените на жилищата, водата, електричеството, газа и другите горива в България са нараснали със 130,6%, което поставя страната ни на шесто място сред страните членки на ЕС. Най-голям ръст на цените в тази категория е регистриран в Румъния с 536,5% при средно равнище в ЕС за периода от 57,2%. Германия отчита най-слаб ръст на цените в тази област от едва 38,1%.

България е на трето място в ЕС по поскъпване на хотелите и ресторантите, чиито цени са се увеличили със 122,8% от началото на века. Преди страната ни са само Румъния и Унгария с увеличение от съответно 328% и 158,5% при средно равнище в ЕС от 56,1%. Най-слаб ръст на цените на хотелите и ресторантите в разглеждания период е отчетен в Германия с 41,9%, следвана от Италия с 45% и Франция с 47,9%.

Храните и безалкохолните напитки в България са поскъпнали с 87,1% между 2000 и 2017 г., като страната ни е на пето място сред страните членки на ЕС в тази категория. Най-голям ръст на цените през периода отбелязва Румъния със 185,6%, следвана от Латвия със 123,4% и Унгария със 120,3%. Преди България е и Естония, където цените са се повишили с 89,6% при средно ниво в ЕС от 43,3%. Най-слаб ръст на цените в тази категория е отчетен в Ирландия от 7,6%, следвана от Португалия с 27,5% и Холандия с 31%.

Цените на транспорта в България са се повишили с 55,2% от началото на века, което поставя страната ни на пето място в ЕС след Румъния (338,3%), Латвия (69,3%), Унгария (64,6%) и Великобритания (56,6%). Най-слабо поскъпване на транспорта в разглеждания период отбелязва Чехия с едва 9,2% при средно равнище в ЕС от 41,2%.

България е на трето място в ЕС по поскъпване на дрехите и обувките – с 26,7% от началото на века, като е изпреварена само от Румъния със 144,1% и Естония с 64,9%. 12 страни членки на ЕС отчитат спад на цените на дрехите и обувките през разглеждания период, а средно в съюза цените в тази категория отбелязват минимален ръст от 0,8%.

Цените в категорията отдих и култура у нас бележат ръст от 17,4% от началото на новия век при средно равнище в ЕС от 7,1%. Отново лидер по поскъпване на цените е Румъния със 128,9%, а Франция е единствената страна членка на ЕС с намаляване на цените на отдих и култура от началото на века със 7,5%.

Мебелите и домакинските уреди в страната ни са поскъпнали с 13,7%, като това е единствената област у нас с ръст на цените под средното равнище в ЕС за периода от 18,7%. В същото време в три страни членки на съюза е отчетен спад на цените в тази категория, като той е бил най-голям в Ирландия (-27,9%), а в Литва цените са останали непроменени.

Последната категория, включена в анализа на Евростат, са комуникациите, като в България те са поскъпнали с 9,7% между 2000 и 2017 г. Това поставя страната ни на четвърто място в ЕС след Румъния (135%), Словакия (39%) и Словения (25,1%). Само осем страни членки на ЕС отчитат повишаване на цените в тази категория, като средно в съюза те са се понижили с 21,7%, а най-голям спад регистрира Кипър с 42,4%.

Investor.bg


Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите
Видеo