Съдии от Враца и Монтана ще правораздават в Специализирания наказателен съд

23-01-2019     0      428

След кадрови рокади, в опит да намали натовареността на съдиите от Софийския градски съд и Специализирания наказателен съд, съдийската колегия на  Висшия съдебен съвет закри две щатни длъжности за съдии в Окръжните съдилища във Враца и Монтана, за да разкрие две съдийски длъжности в Специализирания наказателен съд. Там ще правораздават съдиите Христина Михайлова Иванова от Окръжен съд – Враца и Цветан Иванов Колев от Окръжен съд – Монтана.

На заседанието си във вторник колегията закри една щатна длъжност "съдия" в Окръжен съд – Перник, две щатни длъжности "съдия" в Окръжен съд – Варна, една щатна длъжност "съдия" в Окръжен съд – Шумен, една щатна длъжност "съдия" в Окръжен съд – Кюстендил, и една щатна длъжност "съдия" в Окръжен съд – Добрич. С решението бяха разкрити шест щатни длъжности "съдия" в Софийския градски съд, Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност. Новите съдии в СГС са: Радост Красимирова Бошнакова от Окръжен съд – Перник, Мариана Христова-Кирова от Окръжен съд – Варна, Елена Стойчева-Андреева от Окръжен съд – Варна, Свилен Станчев Иванов от Окръжен съд – Шумен, Милена Богданова Михайлова от Окръжен съд – Кюстендил и Елица Йорданова Стоянова от Окръжен съд – Добрич.

Съдиите, които са преназначени, ще  довършат започнатите дела и ще изпишат мотивите по вече приключените.


Топ снимка


Анкета

Как ви действа пролетта?


  Виж резултатите
Видеo