Само врачанското "ВиК" не е въвело новите цени на водата

22-05-2019     0      193

 

На 21.05.2019г. бе проведено общо събрание на съдружниците на "В и К" ООД -.Враца. Беше приет годишният финансов отчет на дружеството за 2018 година. Изпълнената инвестиционна програма е в размер на 3 190 107 лв, от които 2 341 019.92 лв. са в публични активи, което е с 2,5 пъти над задължителното ниво на инвестициите, заложени в договора с АВиК.

Във всички общини на област Враца бяха извършени реконструкции по ВиК мрежата. Всички направени инвестиции бяха съобразени с целите на дружеството за модернизиране на инфраструктурата и повишаване ефективността на работа в съответствие с европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор.

 „В и К“ ООД - Враца работи по изпълнение на всички основни показатели и програми, заложени в Бизнес плана за развитие на дружеството. Към настоящият момент дружеството се намира в много добро организационно и стабилно финансово състояние. Всички задължения, произтичащи от дейността през 2018 година бяха обслужени в срок. Дружеството е единственото в страната, което все още не е въвело новите, утвърдени от КЕВР цени на ВиК услуги, което е спестило на гражданите и бизнеса в област Враца стотици хиляди левове.

Дружеството осъзнава социално-икономическото значение на ВиК инфраструктурата за развитието на населените места в областта, затова и основните цели са насочени към подобряване на ВиК услугите.

 

 

 

 

 


Топ снимка


Анкета

Ще се възползвате ли от промоциите на Черния петък?


  Виж резултатите
Видеo