Санирана е първата обществена сграда в Берковица

07-08-2018     0      452

 

 

Напълно готова е сградата на РУ" Полиция" в Берковица, която е първия обществен обект, в който са въведени мерки за енергийна ефективност  по ОП „Региони в растеж“. На 2.08.2018 г. строежът е въведен в експлоатация със съответното разрешение – акт 16. Днес сградата на полицията е с приветлив външен вид и с изцяло нова визия, кореспондираща с цветовете на държавния орган.

Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100 %) е в размер на 239 646,06 лв., от които 203 699,15 лв. се финансират от ЕФРР, а 35 946,91 лв. са национално финансиране. Община Берковица изпълни проекта в партньорство с Областна дирекция на МВР – Монтана, съгласно подписано споразумение между страните.

В рамките на извършените строително-монтажни дейности, наред с реализиране на мерките за енергийна ефективност, бе подменена старата дограма, извършена е изолация на покрива,  изолация на външни стени и смяна на осветлението. Така ще се постигне  повишаване на енергийната ефективност на сградата и клас на енергопотребление „В“, намаляване емисиите на СО2, подобряване на условията и комфорта на всички, работещи в сградата служители на държавната администрация.

 

 

 

i