Правите ли ремонт?Санкционират, ако изхвърлите отпадъците в контейнерите

08-10-2018     0      303

Служители на звено „Инспекторат“ във Враца съставиха предупредителен протокол на жена, изхвърляща нерегламентирано строителни отпадъци в съдовете за сметосъбиране. В рамките на инспекцията присъства и заместник-кметът Мария Попова.

След подаден сигнал от гражданин, инспекторите са извършили проверка на място и са установили, че в контейнерите са изхвърлени строителни материали. При повторно нарушение, на лицето ще бъде съставен акт, в размер от 100 до 3 000 лв. 
По време на проверката е установено, че и от търговски обект в района също се изхвърлят неправомерно отпадъци в съдовете за сметосъбиране. На управителя на обекта е съставен предупредителен протокол.
Съгласно Наредбата е забранено изхвърлянето на растителни и строителни отпадъци в контейнерите или до тях, в насипно състояние.