Съветници от Враца оспорваха цена на общински терен

27-03-2019     0      286

Врачански общински съветници определиха на последната сесия като занижена, повече от 2 пъти по-ниска,  цената на терен във врачанския квартал „Сениче“, който Община Враца има намерение да продаде на дружеството „Теклас България“ за изграждане на предприятие за производство на  каучукови и пластмасови изделия за автомобилната промишленост. Те  я сравниха с цената на съседен терен, продаден на немския гигант МД „Електроник“. Двама независими оценители са на мнение, че стойността на сделката е 459 000 лева. Теренът на немския гигант струваше 1,2 млн. лева.

По-важният проблем обаче е екологичната цена, тъй като се знае, че производството на каучук вреди на околната среда, но стана ясно, че проектът вече има ОВОС, а и във Враца няма да се произвежда каучук, а само ще се обработва.