Кметовете могат да се отърват от стопанисването на язовирите

20-06-2018     0      360

 Окончателни промени в Закона за водите приеха депутатите в Народното събрание. Ще бъде създадено държавно предприятие за управление на язовирите публична и частна държавна собственост. Единствената му задача ще бъде да контролира язовирите с прехвърлена безвъзмездно собственост от общините. Предприятието няма да е търговско дружество и няма да начислява печалба. Язовирите с неясна собственост също ще бъдат управлявани от него, докато се открие собственика им. Кметовете на общини могат да внесат предложение в Министерството на икономиката в тримесечен срок за промяна на собствеността след решение на Общинския съвет.