Сетиха се и за духовната храна.Читалища получават пари за книги

09-10-2018     0      270

Седем читалища от община Враца са одобрени за финансиране по програма на Министерството на културата „Българските библиотеки -  съвременни центрове за четене и информираност” и ще попълнят библиотечните си фондове с книги за 10 551 лв. Цялата програмата е на стойност 998 998 лв. и целѝ освен да подпомогне българските издателства, да даде възможност за попълване на книжния фонд на библиотеките с нови заглавия.

Финансирани са читалищните библиотеки в Бели извор - 1402 лв., Девене - 1092 лв., Згориград - 1500 лв., Нефела - 1518 лв., Паволче - 1893 лв., Три кладенци - 1121 лв. и Чирен - 2025 лв. Предстои сключване на договори на читалищата с Министерство на културата.

По същата програма финансиране на стойност 8 200 лв. е спечелено и от Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца.