Северозапада умира бързо, както и да стъкмяват районирането политиците

25-04-2018     0      605

В здравната карта на област Враца четем, че естественият прираст в областта е отрицателен - 10,94 на хиляда души от населението за 2017 година.И се допълва: живи родените деца са 8,57 на хиляда души, а умрелите ... 19,51 на хиляда души. Т.е. умират над 2 пъти повече хора, отколкото се раждат. Тази черна статистика обаче не впечатлява никого. "Грижата" на всяко правителство за възраждане на Северозапада е стара история с предвидим край - Северозапада се топи, селата обезлюдяват, възрастните умират, защото не се дохранват с обидно ниските пенсии, младите минават през Терминала и не поглеждат назад. А правителствата отчитатат някакъв незнаен ръст на икономиката... Днешното правителство пък прави натъкмени районирания, за да изпълни европейски изисквания за брой на населението. Хак да ни е, защото единственото ни лошо качество е болестното ни търпение, което не ни прави по-силни, а вече ни убива.