Северозападният район не може да се измъкне от последното място по бедност в ЕС

26-02-2019     0      237

 

Северозападният район в България не успява да се измъкне от последното място в класацията по регионален брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в Европейския съюз (ЕС), измерен в СПС – стандарт на покупателната способност, който премахва разликите в ценовите равнища между страните. Стойността на показателя за 2017 г. е на ниво от 31% от средното за общността, все пак ускорявайки се от 29-е процента през 2016 г., сочат данни на Евростат, публикувани във вторник. 

След него най-зле по покупателна способност се нарежда Северният централен район (34%), делейки си мястото с френския район Майот. Всъщност сред седемте района в ЕС, които са с най-ниска стойност на показателя, пет са български – Южният централен район (35%), Североизточният (39%) и Югоизточният (43%).

Единствено Югозападният район в България, към който спада столицата ни, показва малко по-добри данни със стойност на БВП на глава на населението от 79% от средното за съюза.

От общо 20 региона с БВП на глава на населението под 50% от средното за ЕС пет са в България, по четири в Гърция и Унгария, три в Полша и по два във Франция и Румъния.

По покупателна способност на първо място е централната западна част на Лондон – 626% от средното за ЕС. Следват Велико херцогство Люксембург (253%), Южен район в Ирландия (220%), Хамбург в Германия (202%) и Брюксел в Белгия (196%).

От общо 21 региона с БВП на глава на населението с над 50% от средното за ЕС пет са в Германия, по два в Ирландия, Австрия, Холандия и Обединеното кралство и по един в Белгия, Чехия, Дания, Франция, Словакия, Полша, Швеция, както и Люксембург.

От Евростат все пак отбелязват, че в някои региони БВП на глава от населението може да бъде значително повлиян от потоците хора, които живеят в предградията и околностите на градовете и от които се придвижват до работните си места. Нетният приток от пътуващите в тези региони повишава покупателната способност до нива, които не биха били постигнати само на база жител на населеното място.

Данните за регионалния брутен вътрешен продукт на глава от населението в ЕС показват общата икономическа активност в даден регион. Те може да се използват, за да се сравни степента на икономическо развитие на регионите и не измерват разполагаемите доходи на домакинствата, уточняват от Европейската статистическа служба.

Investor.bg