Ще му се на бедняка. Днес Враца е като... Лондон, вчера беше като Ню Йорк

25-09-2018     0      761


На сесия днес местните депутати във Враца одобриха временните шефове на две общински дружества. Виктория Христова-Начева ще седне на стола на отсвирения от общинските съветници на предишно заседание заради лошо управление на "Тролейбусен транспорт" Николай Вълков. Дамата е досегашен старши експерт в звено "Транспорт и пътища" на Община Враца.
В Центъра за кожно-венерически заболявания ще управлява временно до конкурса досегашният счетоводител Иво Николов.
Местните сенатори не освободиха от отговорност бившия шеф на "Тролейбусен транспорт" Николай Вълков. Това беше поискано от общинския съветник Цветелина Дамяновска. Тя се мотивира с искането си  да бъде направен анализ на финансовото състояние на дружеството и тогава да се премине към освобождаване на Вълков от отговорност. Дамяновска поиска и да бъде потърсена възможност за намаляване цената на картата за транспорт, която във Враца е 33 лева, а в София - 16 лева. "А ние сме малко като Лондон...", обоснова се Дамяновска.