Сменят собствеността на язовирите

20-03-2018     0      503

След трагичните наводнения години наред, властта най-сетне беше принудена да вземе мерки за поддържане на язовирите и речните корита. Дали решенията ще дадат резултат - ще се разбере в близките пролетни месеци.
Засега язовирите ще се поддържат от търговско дружество, докато се прехвърлят водоемите общинска собственост. Предвижда се в Закона за водите, при категоризацията на язовирите, да има задължения за собствениците и операторите да притежават аварийни планове. Ще бъде създадено държавно предприятие, което ще поеме общинските язовири, тъй като те нямат средства да ги поддържат. Речните корита също ще бъдат поддържани от търговско дружество.
Така че, всичко ново е добре забравено старо. Съсипахме предприятието "Напоителни системи", сега по негово подобие ще създаваме нови структури. Дано обаче цялата дандания да не е "всяко чудо за три дни". По традиция, грейне ли слънцето, властимащите забравят предложенията си до... следващото снеготопене и наводнение.