Спазват мерките за намаляване нивата на фините прахови частици

30-03-2018     0      311

  Това обобщение направи кметът на Община Видин пред медиите след редовното заседание на Общинския съвет по една от най-дискутираните точки в дневния ред - Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин и План за действие към нея за периода 2015-2020 г. Той отбеляза, че сред първите дейности, заложени в програмата, е преместването на автоматичната измервателна станция от натоварено кръстовище при ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Гео Милев“, в ж.к. „Вида“, град Видин. Това става по указание на Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда, с решение на Общинския съвет. Причината е, че при първата локация не се отчита нормален жилищен фон на замърсяване на въздуха, а повишен, основно заради изгорелите газове от автомобили. „Други основни мерки са метенето и измиването на улиците в град Видин и на територията на Общината, за да бъдат отстранени инертните материали, които се използват през зимата“ – допълни Ценков. Той обясни, че анализът на резултатите от измерването на показателите на атмосферния въздух се извършва за два периода – зимен и летен. През зимния период на 2016 г. превишаване на допустимата норма на фини прахови частици е имало през 165 дни, докато за 2017 г. такова е регистрирано за 80 дни. През лятото на 2016 г. броят на дните с превишаване на нормата е 46, а през същия период на 2017 г. те са само 3. Една от основните причини за замърсяването през зимата е използването на твърдо гориво за отопление. Затова ще се предприеме и кампания сред населението за използване на алтернативно гориво, каза видинският кмет.

          Ценков коментира и дебата, който предизвика в залата Годишната програма за развитие на туризма на територията на Община Видин през 2018 г. Той каза, че темата не е била акуратно обсъждана от някои общински съветници. Предварително програмата е разгледана както в постоянните комисии на Общинския съвет, така и в съответните експертни съвети по туризъм. Има приета и Стратегия за развитие на туризма. „Всички мерки, които ние залагаме, виждаме, че дават много сериозни резултати. Бяхме свидетели на едно говорене, което единствено отрича и саботира заложеното в програмата, с което аз категорично не мога да се съглася“ - заяви кметът на Общината.

          Огнян Ценков се спря на отрицателния вот на предложението относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на град Видин, във връзка с имот, който се намира в непосредствена близост до бъдещото трасе на магистралния път София-Видин. „Собственик на този имот е г-жа Росица Кирова, която е вносител на заявлението.Това предложение не беше прието. Възникнаха въпроси от общинските съветници за начина на придобиване на имота и за провеждането на обществени обсъждания във връзка с необходимостта от промяна на устройствения план. Беше отговорено, че начинът на придобиване е чрез продажба на имот, собственост на Общината, от частен съдебен изпълнител, а обсъжданията са били проведени съгласно законодателството“ – каза той. В този контекст Ценков разясни, че в края на 2015 г. Община Видин е била с наложени запори на банкови сметки, на каса и е нямала възможност да оперира с нито един лев собствени приходи. „По тази причина собственост на Общината можеше да бъде продавана по такъв начин. За да се избегне това е извършена много сериозна промяна и резултатите две години по-късно са налице, благодарение на огромния труд от страна на общинската администрация и строгата финансова дисциплина. За да се стабилизира финансово и не се допусне тя да бъде разпродавана на безценица. Удовлетворен съм, че сме излезли от това състояние. Намалихме значително онаследения дълг от 22 милиона лв., изпълнява се стриктно финансово-оздравителният план, увеличихме събираемостта на местните данъци и такси, излязохме от списъка на общини в недобро финансово състояние. Всичко това ни даде възможност да си погасяваме нашите задължения, като сме погасили около 7 милиона лв. със собствени средства. Тези средства, които се генерират, се ползват за благото на всички граждани“, заяви Огнян Ценков.

               Кметът се спря накратко и на другите точки от дневния ред, като изрази удовлетворението си, че за пореден път общинската администрация и общинските съветници работят в добър синхрон.

          На заседанието на Общинския съвет присъства делегация от румънската Община Калафат, в която участва кметът Лучиан Чобану, общински съветници и кметове на населени места от региона. Гостите бяха посрещнати и от кмета на Община Видин Огнян Ценков.