Специализирана проверка не установи нарушения при ремонта на пешеходната зона

24-01-2019     0      285

 

При специализирана проверка на експерти от Регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Враца не бяха установени нарушения при реконструкцията на централната пешеходна зона в града. Инспекцията е във връзка с публикация в местен сайт, в която се поставя под съмнение качеството на положената настилка от екструдиран бетон.

Инженерите към РДНСК – Северозападен район са проверили наличната документация по проекта на Община Враца и са извършили оглед на терен. В Констативния протокол от 23 януари 2019 година е посочено, че светлите петна, които са се образували върху настилката, са в резултат от естествените суровини, от които са изработени елементите. „Варовиковите изслоявания се дължат на използваната добавка за по-добра пластичност на бетона, като същите изчезват при подходяща температура и влажност на въздуха“ – се посочва в протокола. Експертите, както и производителят са категорични, че това е моментна химична реакция, която по никакъв начин не нарушава качеството на положената настилка.

При извършен оглед на място е констатирано, че в участъците, където са поставени плочите, няма следи от изслояване. В заключението си експертите са категорични, че строителството е стартирало и се извършва законосъобразно, спазени са изискванията на Закона за устройство на територията и са представени декларации за експлоатационните показатели на вложените материали.