Споделят опит в прилагането на виртуална образователна технология

27-03-2019     0      186

ДГ „Единство Творчество Красота“ -  Враца бе домакин на педагогическа визита на тема „Образователен модел за безопасно движение и поведение в условията на детската градина".

   На визитата присъстваха представители на Община Враца, РУО-Враца, директори и учители от област Враца.

 Детската градина е една от първите в страната, която има удоволствието да сподели своя педагогически опит, свързан с прилагането на виртуална образователна технология по БДП „На улицата“. Темата е актуална, особено за децат, на които им предстои да тръгнат на училище. ДГ разполага с всички съвременни средства за съвременно обучение по темата: подвижна площадка с виртуална платформа и учебен робот.

Виртуалната платформа позволява на децата да упражняват целогодишно основните умения по безопасно движение в защитена учебна среда, позволява прилагане на индивидуален подход, тъй като всички деца изграждат за себе си реални умения. Учебният робот дава възможност на детето, играейки с него, да го програмира за движение в определени посоки в пространството, движение по определен маршрут. Това представлява първи стъпки в програмирането и пространственото ориентиране.

    С нетърпение и радост децата от четвърта подготвителна група „Камбанка“, със старши учител Параскева Янкова, показаха пред гостите своите знания за безопасно движение на пътя. Участието на децата в игровата дейност бе интересна, полезна и забавна, а за присъстващите педагогическата практика е иновация в предучилищното образование.