Според обстановката, областният медицински съвет въвежда допълнителни противоепидемични мерки

09-07-2020     0      199

По указания на министър-председателя Бойко Борисов, областният управител на Враца Малина Николова проведе неприсъствено заседание с членовете на Областния медицински съвет във връзка със сериозното увеличение на новорегистрираните случаи на заболели от COVID–19 в страната.
На териториалните звена на изпълнителната власт и кметовете на общини, в изпълнение на Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването, е разпоредено да предприемат спешни и незабавни контролни дейности относно спазването на противоепидемичните мерки.
Контролът ще се упражнява за неспазване от страна на физическите и юридическите лица на забраните за:
участие в присъствени учебни занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища;
провеждане на всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на открито и закрито, без публика; посещения в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито; участие в групови празненства с присъствие над 30 човека на открито и на закрито /в т.ч. сватби, балове, кръщенета и други празненства/; свиждания в лечебните заведения за болнична помощ и посещения на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Санкции ще бъдат налагани на лицата за липса или неправилно поставяне на предпазни маски, когато пребивават в обществени сгради, обществения транспорт и търговската мрежа.

При отчитане на конкретната специфика и данни за областта по време на епидемичната обстановка, Областният медицински съвет може да въведе допълнителни противоепидемични мерки.

коментари

Добави своя коментар