Спряха парите за транспорт и комуникационни услуги на хората с увреждания

05-07-2018     0      1398

Спряха интеграционните добавки на хората с увреждания за транспорт и комуникационни услуги. Това стана заради отмяна от Върховния административен съд на  четири разпоредби от правилника за прилагане на Закона за интеграция за хора с увреждания. Подготвя се нов закон за хората с увреждания и в него се предвижда нов ред за отпускане на социалната и икономическата подкрепа за тях.

Необходима е бърза законодателна промяна, за да може хората да получат полагащите им се надбавки.  От 12 юни са подадени 11 000 заявления, които в момента са спрени, защото няма правно основание за отпускането им.Общият брой на хората, които получават добавки, е 500 000.