Средната възраст на медсестрите у нас е 50 г., броят им двойно по-малък от нужния

16-11-2019     0      199

 

В момента у нас се падат  429 медицински сестри на 100 000 души население, докато в другите страни от ЕС средно 750 медицински сестри се падат за 100 000  души население. Средната им възраст в България е около 50 години. Тези данни изнесе председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева по време на Третата Национална научно-практическа конференция по здравни грижи.

В своя доклад "Здравните грижи – предизвикателствата на 21 век. Мисия и отговорност на БАПЗГ" тя изтъкна необходимостта от приемане на Национална стратегия за развитие на здравните грижи до 2030 г. и припомни, че Световната здравна организация обяви 2020 г. за Година на медицинската сестра и акушерката, подчертавайки водещата роля в съвременното здравеопазване на тези специалисти.

Основният проблем е дефицитът на кадри в национален и световен мащаб. СЗО прогнозира, че след 10 г. в света няма да достигат 9 млн. медицински сестри. В България броят на медицинските сестри и акушерките е два пъти по-малък от нуждите на българското здравеопазване – в момента медицинските сестри в България са близо 22 000, а акушерките наброяват 3684.

По време на конференцията бе приет Меморандум за бъдещето на здравните грижи.

Основните искания в документа са за инвестиции в базовото образование и продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи, инвестиции в безопасна и здравословна работна среда и справедливи условия на труд, инвестиции за трансформация от болнични към извънболнични грижи, промени в здравното законодателство по отношение остойностяване на здравните грижи в болничната и извънболничната медицинска помощ, финансиране на изследователски програми в професионално направление "Здравни грижи". В меморандума се изтъква още необходимостта от повишаване на информираността на пациентите и обществеността за здравните грижи, мотивиране и задържане на младите специалисти да работят у нас и промоция на професиите в направление "Здравни грижи" сред учениците.