Стандартът на живот в България е 50% под средния в Европа

03-12-2019     1      172

Стандартът ни на живот е 50% от този на средния европеец и по тази класация сме на дъното. Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек за 2018 г., измерен според стандарти на покупателната способност, е 50% от средния за ЕС, сочат данните на НСИ, цитирани от в. "Труд".

Най-близо до нас е Хърватия, където БВП на човек е 63% от средното за ЕС ниво. Румъния е на трето място с 64%.

За последните 10 години Румъния се движи далеч по-добре икономически и от 2007 г. до 2018 г. БВП на човек в Румъния нараства от 43% на 64% от средното ниво за ЕС.

Със същите темпове догонва по-богатите страни и Литва, където БВП на човек за същия период се увеличава от 60% на 81% от средното ниво.

Икономиката на Полша също се подобрява много бързо като БВП нараства от 53% на 71% от средния за ЕС размер.

Къде сме ние?

Икономическото развитие на България е далеч по-бавно. За същия период от 11 години БВП на страната ни е нараснал от 40% на 50% от средното ниво, или с 10 пункта.

Северозападният регион на България остава най-бедният в ЕС, където годишният доход на човек е 2900 евро, сочат данните на Евростат.

За сравнение в района Вътрешен Лондон-Запад средният доход е 55 200 евро годишно.

Най-бързо в ЕС се развива не някоя от по-бедните страни, а Ирландия, която е на второ място по БВП на човек.

В Ирландия БВП нараства от 148% от средното за ЕС ниво през 2007 г. на 187% през 2018 г., или с 39 пункта. Най-висок е стандартът на живот в Люксембург, където БВП на човек е 254% от средното за ЕС ниво.

Икономиките на повечето страни вече са се възстановили и са надминали предкризисното ниво от 2009 г. Изключение правят Гърция, Испания и Италия.

 

коментари

Добави своя коментар

икономист06.12.2019 г., 06:34 ч.

До кога ще бъдем най-бедната държава в Европа време е управляващите да дадат някакъв смислен отговор.