Стилът: Прозрачност и ефективност на управлението

20-08-2018     0      553

Отчет за изпълнение на бюджет 2017 – Финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси


Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 2017 г. се проведе на 17 август в сградата на общинска администрация Мездра. Поканата бе отправена от председателя на Общинския съвет Яна Нинова.
„С чувство на гордост и удовлетворение представям пред вас отчета на Общината за 2017 г., каза в изявлението си кметът на Общината инж. Генади Събков. Първите ми дума са на благодарност към всички, които имат отношение и към приходната, и към разходната част на бюджета, защото да разходваш събрани средства не е толкова лесна задача, когато се стремиш да правиш всичко в съответствие с решенията на Общински съвет и действащите нормативни документи в сферата на бюджетирането в Общината“.
Кметът изрази благодарност към всички съграждани, които съвестно и отговорно са платили своите данъци и такси, които дължат на местната общност. Благодарности за упоритата работа бяха отправени и към външните и вътрешните контролни органи, които следят за целесъобразното разходването на бюджета.
„При планувани малко над 14 млн. лв. бюджет сме изпълнили 12 736 309 лв., или 86,15 % реализирана приходна част, което е много добър резултат, каза още инж. Събков. С близо 120 хиляди лв. сме преизпълнили собствените приходи. Над 1 500 000 лв. сме получили повече от държавата. Това ни гарантира едно нормално съществуване, издръжка и дейност не само на общинската администрация, но и на всички второстепенни разпоредители с бюджетен кредит“.
Задълженията на Община Мездра за 2 години управление успяха да се намалят наполовина – от 8,5 млн., сега са 4 302 306 лв., стана ясно още от отчета.   Предсрочно е погасено и старо задължение по договори с фонд ФЛАГ, с което са спестени 27 000 лв. лихви.
„Това показва, че усилията за финансова стабилизация не са само усилия, а постигнати реално резултати.
Мездра продължава да бъде социална община“, каза още кметът. С 201 хил. лв. са подпомогнати младите семейства, чиито деца посещават детски градини и ясли. Със 151 хил. лв. –  домашният социален патронаж.  Осигуряване на социалната сфера е една от целите на бюджет 2017 г.
Усилията на общината са насочени и към реализиране на проекти за енергийна ефективност, за да се намалят разходите в сферата на образованието.
„Когато се говори за финанси и бюджет непременно трябва да се обърне поглед към Инвестиционната ни програма“, сподели още кметът. Усилията са изцяло и целенасочено в посока оборудване и повишаване ефективността на работа на  ОП „Чистота“. През 2017 г. се закупи нов контейнеровоз, нова сметоизвозна машина, десетки 4-кубикови контейнери, стотици кофи за смет. По отношение на инфрастуктрурата  - много улици със стратегическо значение бяха ремонтирани, като тенденцията продължава и през 2018 г.
Най-големи успехи са постигнати с програмата „Региони в растеж“, чрез която на много сгради бяха реализирани мерки за енергийна ефективност.
„Успяхме да осигурим приемственост за социалните асистенти и за хората в неравностойно положение, защото социалната сфера е изключително важна на всички нас“, заяви инж. Събков. Той добави още, че компромиси в тази сфера няма се правят и ще се работи в посока хората в неравностойно положение да се чувстват все по-уютно и все по-добре.
При изпълнение на бюджета за 2017 г. политиката на Общината се изразяваше в гарантиране на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.
 „Стилът ни на управление е стил на прозрачност и ефективност на управлението и не виждам причина да се притесняваме от каквато и да било информация за изпълнението на бюджета“, каза в заключение кметът на Общината.
Отчетът на бюджета ще бъде разгледан от постоянни комисии на ОбС
и предложен на гласуване на редовно заседание на ОбС на 30 август 2018 г., заяви председателят на ОбС – Мездра Яна Нинова.
 
 


Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите
Видеo