Свикват общо събрание на акционерите във Врачанската болница

22-03-2018     0      440

Съветът на директорите на МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца свиква редовно годишно общо събрание на акционерите , което ще се проведе на 30 април 2018 г. от 13.00 часа, в  административната сграда на лечебното заведение. Дневният ред включва приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 година, одобряване на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, освобождаване от отговорност на членовете на съвета за дейността им през 2017 година, избор на регистриран одитор за 2018 г., промяна в състава на Съвета на директорите и определяне на мандата и тяхното възнаграждение. Предвижда се още промяна на устава и капитала на дружеството.   

 


Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите
Видеo