Свинеферма в Чирен е в регистъра.Колят свинете в "задния двор" във Враца, Мездра, Криводол и Бяла Слатина

31-07-2019     0      547

Изпълняващият длъжността областен управител на Враца Робертино Маринов даде указания на кметовете на общини за изпълнението на мерките за справяне с африканската чума. Съгласно Решение на Централния епизоотичен съвет е обособена 20 км зона около промишлена свинеферма „Кова –М“ ЕООД, с. Чирен, община Враца, попадаща в регистъра към БАБХ – София, заедно с още 64 индустриални ферми.

В така представения от Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Враца списък, в 20 км обособена зона попадат населени места от общините Враца, Мездра, Борован, Криводол и Бяла Слатина, както и с. Липен, община Монтана, област Монтана.

С цел превенция и неразпространяване на заразната болест АЧС, в обособената зона следва да бъде преустановено отглеждането на свине в обекти от тип „Заден двор“. По указания на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет, за изпълнението на взетото решение е необходимо собствениците на домашни прасета в обособената 20 км зона да преминат към доброволно клане на животните от стопанствата си в срок до 31.07.2019 г. Собствениците на свине от обекти тип „Заден двор“ трябва да бъдат уведомени от инспекторите на Областна дирекция „Безопасност по храните“ – Враца , че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70°С, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото.

След изтичане на срока за доброволно клане на прасета, Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Враца ще пристъпи към умъртвяване на домашните прасета от обособената 20 км зона, съгласно разпоредбите на чл. 139а от Закона за ветеринарно-медицинската дейност.


Топ снимка


Анкета

Как ви действа пролетта?


  Виж резултатите
Видеo