Търсят трима началници на отдели в Община Козлодуй

24-01-2020     0      389

Общинската администрация в Козлодуй обяви конкурси за трима началници. Търсят се ръководители на отделите „Бюджет и финанси” в дирекция „Финансово-стопански дейности”, „Информационно обслужване” в дирекция „Административно и информационно обслужване” и „Култура, спорт и публични прояви” в дирекция „Хуманитарни дейности”.
От кандидатите и за трите поста се изисква да имат бакалавърска степен, минимален ранг - III младши и 4 г. професионален опит. Минималният размер на основната заплата, определен за длъжностите е от 630 лв. до 2 000 лв., като индивидуалното възнаграждение ще бъде фиксирано при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
От мераклиите за началник-отдел „Бюджет и финанси” се изисква да имат образование, придобито по някоя от следните специалности: Икономика, Финанси, Финансов контрол, Финанси и счетоводство. Кандидатите за шеф на отдел „Информационно обслужване” следва да са изучавали: Компютърни системи и технологии, Информатика и компютърни науки или Информационни технологии, а претендентите да оглавят отдел „Култура, спорт и публични прояви” е нужно да са завършили: Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Изкуства или Технически науки.
Потенциалните общинари ще трябва да защитят концепция за стратегическо управление на тема „Управление и организация на дейността в съответния отдел“, за който кандидатстват, а ако се справят с тази задача – да се явят на интервю.
 

коментари

Добави своя коментар