Тома Неверни: Милион лева за Врачанската болница, а дълговете й са над 14 милиона

13-04-2019     0      429

„За 2019 г. болницата във Враца ще получи по линия на договора с НЗОК близо 900 000 лв. повече в сравнение с 2018 г., а увеличението на субсидията от Министерството на здравеопазването по реда на Наредба 3 е 141 000 лв. Сумарно средствата, с които болницата във Враца ще извършва дейност през 2019 г. са увеличени с 1 039 400 лв. спрямо 2018 г.", каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на вчерашния парламентарен контрол за действията на МЗ по спасяването на МБАЛ "Христо Ботев"-Враца и възможностите за оказване на регламентирана държавна помощ на лечебното заведение.

Министърът отново съобщи, че отделно държавата и общината отпускат допълнително средства за капиталови разходи. „В рамките на предвидените капиталови разходи по бюджета на МЗ за 2019 г. за болницата във Враца са предвидени средства в размер на 529 500 лв., разпределени както следва: ремонт на помещение за ангиограф – 59 500 лв., за хемодиализни апарати и кресла – 150 000 лв., ремонт и реконструкция на АГ отделението – 280 000 лв., за закупуване на задължително минимално оборудване на съдебно-медицинското отделение – 40 000 лв." 

„С отпуснатите допълнително 50 млн. лева се предвижда увеличение на субсидиите за дейностите, които извършват лечебните заведения, за да са в състояние на осигурят равностоен достъп до медицинска помощ. С наредба на министъра на здравеопазването ще се определят условията и реда за финансово управление на лечебните заведения, с което се цели подобряване на финансовата дисциплина в лечебните заведения за болнична помощ. Ще бъде финализирана и работата по методиката по разпределението на разходите за персонал. По този начин ще се повиши ефективността по разходване на средствата, а от друга страна ще бъде осигурена възможност за повишаване на работните заплати на медицинския персонал“, допълни Ананиев.

Дълговете на Врачанската болница обаче са над 14 милиона лева и нейният принципал е държавата. Дали няма да стане така, че предизборно се отпускат някакви пари за лечебното заведение, за да се изплатят и увеличат заплатите на медицинските сестри и те, поне до изборите, да спрат протестите? Ако е така, значи се наливат някакви пари "от пусто в празно", лихвите по дълга си растат, медиците се "кротват" временно, но не се знае в кой ден лавата на недоволството ще изригне отново и с по-голяма сила. Защото този милион лева, сравнен с почти същите пари, отпуснати от правителството за ремонт и осветление на Врачанския стадион, си е направо "хлъзгане по парапета". Въпрос на приоритети или на... интереси.