Трудова борса показа "светлина в тунела" на десетки безработни врачани

24-04-2019     0      471

 

 

Над 100 жители на общината, представители на фирми от Враца и региона участваха в Обща трудова борса. Инициативата се провежда за поредна година и се организира от Дирекция „Бюро по труда“ – Враца. Основна цел на събитието е да даде възможност на търсещите работа за пряк контакт с работодателите.

Общата трудова борса във Враца се организира по проект „Национална EURЕS мрежа“, като целите и дейностите на проекта бяха представени в началото на срещата. 

По данни на дирекция „Бюро по труда“ – Враца, към края на м. март  регистрираните безработни лица са 2 519, като броят им е със 190 лица по-малко в сравнение с предходния месец февруари 2019 г. и с 412 лица по-малко в сравнение със същия месец на миналата година. Равнището на безработица за Община Враца е 5,46%, а 31.03.2019 г. за страната  -  5,93%.