В Белоградчик няма да увеличават данъци, с изключение на този за автомобилите

15-01-2019     0      296

В заседателната зала на общинска администрация се проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2019 година на община Белоградчик, на което присъстваха Борис Николов – кмет на общината, Мирослава Чавдарова – председател на Общинския съвет, Антон Трифонов- зам.- кмет, граждани и представители на медиите.

Главният счетоводител на община Белоградчик Мариана Маринова представи бюджетната рамка на проекта за бюджет на общината за 2019 година, който е в размер на 8 250 188 лв. При съставянето му е извършен преглед на постигнатите нива на постъпленията от местни данъци, такси, услуги, наеми и други общински приходи, след който е направена прогноза за приходите от местни дейности в Бюджет 2019.

При съставяне на бюджета на общината за 2019г., сред приоритетите продължават да са социалният сектор, образованието, пътната инфраструктура, поддържане на общинската собственост, спорт, култура и др.

Приходите и разходите за делегираните държавни дейности са в размер на 4 636 055 лв., приходите от местни дейности са 3 614 133 лв.

Мариана Маринова представи и капиталовите разходи за 2019г., които са в размер на 11 038 108 лв. От тях 435 200 лв са капиталов трансфер от държавния бюджет, 98 201лв. – преходен остатък и 80 000 собствени приходи, а останалата част от средствата са по мерки по енергийна ефективност на европрограми.

Накрая кметът Борис Николов сподели, че за настоящата година не се предвижда допълнително данъчно облагане на населението, с изключение на новата формула за облагане с данък МПС. Предложението на общинската администрация в облагането с този данък е да се осъществява по минималните прагове, заложени в Закона за местните данъци и такси. И занапред активно ще се работи по оперативните програми в посока модернизиране на пътната инфраструктура и благоустрояването на града и общината. Стана ясно, че капиталовият размер за болницата възлиза на 80 хил. лв.

В разискването на проекта за бюджет бяха поставени въпроси, изказани мнения направени предложения в различни области от Симеон Илиев, Мирослава Чавдарова и Георги Николов.След проведеното публично обсъждане предстои проекта за общинския бюджет за 2019г. да бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет на следващото заседание.


Топ снимка


Анкета

Къде ще почивате през лятото?


  Виж резултатите




Видеo