Кога ще ги стигнем... испанците. В България живеем най-малко, в област Монтана - най-кратко

13-05-2019     0      555

България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз по данни на Националния статистически институт. Средната продължителност е 74,8 години, пресметната за годините 2016-2018. На първите места в таблицата с най-висока продължителност на живота са хората в Испания (83,4 години) и Италия (83,1 години).

В България жените живеят 7 години повече от мъжете. Най-ниска е продължителността на живота в Монтана - 72,7 години, а най-висока - до 76,6 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата в област Силистра (8,5 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6 години).