В община Мизия раздават хранителни продукти на 690 уязвими лица и семейства

18-10-2020     0      263

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Българският Червен кръст (БЧК) започва поетапното предоставяне на хранителни пакети на правоимащите лица и семейства от община Мизия. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства - по два хранителни пакета. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Списъците на подлежащите за подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма.

Право на този вид социално подпомагане имат 690 уязвими лица и семейства – 219 в град Мизия и 471 в селата на общината. На 19 октомври (понеделник), ще започне раздаването на индивидуални пакети на правоимащите лица от Липница, Крушовица и Софрониево в обособените пунктове в кметствата, а на 20 октомври (вторник) в Мизия /в сградата на Домашен социален патронаж/ и в с. Войводово /в сградата на Детския център/.

Общото тегло на един хранителен пакет е 22.710 кг и съдържа 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 3 кг, ориз – 1 кг, спагети – 1.5 кг, лютеница – 0.5 кг, зелен фасул (консерва) – 2.4 кг, домати (консерва) – 1.6 кг, зелен грах – 1.6 кг, гювеч (консерва) – 1.6 кг, конфитюр – 0.5 кг, говеждо месо (консерва) – 0.3 кг, говежди кюфтета (консерва) – 0.6 кг, пиле фрикасе (консерва) – 0.6 кг, риба (консерва) – 0.510 кг, захар – 3 кг, леща – 1 кг и олио – 3 литра.

Пакетите с храни са предназначени за следните категории лица и семейства, подпомагани на различни основания от Дирекция „Социално подпомагане“:
• Лица и семейства, подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г.;
• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец август 2020 г.;
• Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;
• Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец август 2020 г.;
• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец август 2020 г.;
• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец август 2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;
• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

коментари

Добави своя коментар