В социалните институции приемат само по медицински или хуманитарни причини, но след отрицателен PCR тест

10-08-2020     0      217

В социалните институции приемат по медицински или хуманитарни причини, но след отрицателен PCR тест. Това става ясно от предписание на РЗИ – Враца, изпратено до директора на РД „Социално подпомагане“, с копие до областния управител и кметовете на 10-те общини в региона. То е изготвено предвид влошената епидемична обстановка в страната по отношение на COVID-19 и в изпълнение на Писмо №16-00-4/05.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с което се разпорежда временна забрана на приема на нови потребители в специализираните институции за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа (домове за стари хора, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост/деменции/психически разстройства, центрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове за деца и пълнолетни с увреждания, центрове за временно настаняване и преходни жилища) с изключение на случаи, налагащи прием по медицински или хуманитарни причини. В посочените изключения, приемът се осъществява след предоставен отрицателен резултат от проведен PCR тест в рамките на 48 часа преди приема. 
В периода 4-10 август, на територията на областта е извършено пробонабиране в домовете за стари хора в Мездра, Попица и Липница. Взети са общо 138 проби – 84 от потребители и 46 от персонал. 
Проведено е пробонабиране и в Дом за възрастни хора с умствена
изостаналост в с. Три Кладенци. Взети са общо 56 проби, от които 36 на потребители на социални услуги и 20 от персонал. 
Всички резултати са отрицателни.
Изследванията на рискови групи от населението на територията на област Враца продължават.

 

коментари

Добави своя коментар