Във Враца очакваме: По-малко аварии на водопроводната мрежа и чиста питейна вода

01-06-2019     0      174

Министерството на регионалното развитие и благоустройството издаде разрешително за строеж на Община Враца за довеждащия водопровод от язовир „Среченска бара“. Престои подмяната на 50-годишните тръби, които са компрометирани и създават предпоставки за непрекъснати аварии по мрежата. До разрешителното за строеж се стигна, след като експерти от местната администрация проведоха отчуждителни процедури на близо 500 имота, намиращи се в 33-километровото трасе на водопровода. Строително-монтажните работи по водопровода ще стартират след избора на надзор по проекта.
Изграждането на довеждащия водопровод от язовир „Среченска бара“ до Враца е четвъртият етап на проекта за Воден цикъл на града . За последните три години, са завършени всички дейности по Първа и Втора фаза на проекта, като успоредно с това бяха напълно възстановени настилките на голяма част от улиците, компрометирани от изкопните работи по проекта. В рамките на третия етап бе въведена в експлоатация Пречиствателната станция за отпадни води, която вече функционира.
След завършването на дейностите по изграждането на довеждащия водопровод ще се редуцират загубите на вода, като същевременно честите аварии по мрежата ще бъдат минимизирани, а качеството на питейната вода ще бъде значително подобрено.
 


Топ снимка


Анкета

Ще се възползвате ли от промоциите на Черния петък?


  Виж резултатите
Видеo