Вдигат с 20 процента учителските заплати

02-01-2019     0      339

 

 

От 1 януари 2019 г., в резултат на подписания в края на ноември 2018 г. Анекс към Колективния трудов договор за  предучилищното и училищното образование,  минималната основна работна заплата на директор на училище, на детска градина и на обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор – 1065 лв., на педагогическите специалисти – учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт – 920 лв., на старши учител и старши възпитател – 955 лв. На главен учител и главен възпитател – 1005 лв., става минималната основна заплата.

 


Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите
Видеo