"ВиК" с акредитация за модерната си лаборатория

05-06-2019     0      155

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца получи акредитация на Лабораторния си изпитвателен комплекс /ЛИК/ по ISO 17025. Акредитацията е с обхват изпитване на питейни води, минерални води, подземни води, повърхностни води, води от плувни басейни и отпадъчни води.

Лабораторията е една от най-модерните в страната, оборудвана съобразно съвременните изисквания за мониторинг на води съгласно Наредбите към Закона за водите. В нея ще се извършват и услуги по изпитване и вземане на проби за външни клиенти по методи от обхвата на акредитацията. Информация за предлаганите услуги може да се получи на място в Приемния център на ВиК в гр.Враца, както и на сайта  на дружеството - https://vik-vratza.eu/.