Вижте колко лични карти, паспорти и книжки трябва да бъдат подменени в област Видин

11-12-2019     0      319

През 2020 г. изтича валидността на голям брой български лични документи. За удобство на потребителите на административни услуги на МВР и за постигне по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ (БДС), както и за предотвратяване образуването на големи опашки пред гишетата, в областната дирекция е създадена организация за предсрочната подмяна на документите за самоличност.

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Видин, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ в областта:

  • град Видин – ОД МВР-Видин, ул.“Цар Симеон Велики“ №87;
  • град Белоградчик – РУ-Белоградчик, пл. "Възраждане” №3;
  • град Кула – РУ-Кула, ул. ”Възраждане” №36.

Мярката е с цел облекчаване на натовареността на служителите и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.

От сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Видин  е създадена организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства и др. За целта следва да се подаде заявление до директора на ОДМВР-Видин и да бъде приложен списък с имената на желаещите служители, чиито документи за самоличност изтичат през 2020 г.
Повече информация за организиран прием може да бъде  получена на тел. 094/694 355 и 094/694 293.

***

Към месец ноември 2019 г. и през 2020 г. трябва да бъдат подменени изтичащи български документи за самоличност, издадени на граждани в област Видин, както следва:

  • 12 400  лични карти;
  • 4 849 паспорта;
  • 9 200 свидетелства за управление на МПС.

 

Сектор „БДС“ - ОДМВР - Видин предоставя актуална справка за броя на приетите заявления от граждани към 9 декември:

  02.12.2019 г.
понеделник 
03.12.2019 г.
вторник 
04.12.2019 г.
сряда 
05.12.2019 г.
четвъртък 
06.12.2019 г.
петък 
общо 
сектор БДС  приети заявления  приети заявления приети заявления  приети заявления  приети заявления  194 
ОДМВР-Видин  47 43  36 32  20  178 
РУ-Белоградчик  6  1  1 12 
РУ-Кула  3
 

коментари

Добави своя коментар