Вижте с колко лева увеличават парите на секционните избирателни комисии

29-08-2019     0      428

Регистрацията на партии и коалиции за предстоящите местни избори започва на 2 септември 2019. Крайният срок за регистрация е до 13 септември 2019 г. За да има право гражданин да гласува, или да се регистрира като кандидат, е необходимо да е живял не по-малко от 6 месеца преди датата на изборите в населеното място. Възнаграждението за председател в секционна избирателна комисия ще е 100 лв., за заместник - председател и секретар - 90 лв., а за останалите членове - 80 лв. Ако тези лица са участвали в обучението, получават допълнително по 10 лв.Един председател може да получи максимално 160 лв. общо, като изплащането на възнаграждението е след изборите.