Властта все ни обещава добър живот. Умираме най-много, а най-малко раждаме

12-04-2018     0      370

 

Докато властимащите се пънат да направят ново райониране на страната, та да се вмъкнем в европейски изисквания, процесът на намаляване и застаряване на населението в България продължава с бързи темпове: намаляват роденитe деца и коефициентът на обща раждаемост. За сметка на това се увеличават умрелите хора и коефициентът на обща смъртност. Светлина в тунела е фактът, че намалява детската смъртност и се увеличава  очакваната средна продължителност на живота. Това са накратко изводите от данни на Националния статистически институт за населението през 2017 г.

Естествено, по-бързи са темповете в най-бедния регион на Европа – Северозапада. Сред 19-те области с най-ниска раждаемост е Видин – 6,5 на хиляда. Северозапада е и с най-висока смъртност в страната – това са областите Видин /22,7 на хиляда/ и Монтана /21,1 на хиляда/.  

Починалите хора в страната през 2017 година са 109 791, а коефициентът на обща смъртност – 15,5 на хиляда, като броят на умрелите се е увеличил спрямо предходната година с 2 211 души. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо, отбелязват от Националния статистически институт. Механичният прираст също е отрицателен за страната. Разликата между броя на изселилите се хора от страната и заселилите се в нея също е отрицателен – минус 5 986 души. С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст е и Враца – с минус 6,2 на хиляда.  

 

 


Топ снимка


Анкета

Къде ще почивате през лятото?


  Виж резултатите
Видеo