Внимание. Пръскат тревните площи срещу бълхи и кърлежи

29-03-2019     0      244

Третирането на зелените терени стартира от 1 април и при благоприятни метеорологични условия ще отнеме 4 дни. Ще бъдат обработени и детските площадки в града. Дейностите ще се извършват по квартали. На обработените пространства ще се поставят обозначителни табели. Изготвен е предварителен график за извършване на пръскането, който е публикуван на официалната интернет страница на Община Враца.

Дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация ще бъдат контролирани от служители на Община Враца.