Врачанското комунално дружество с нов ръководител

01-10-2018     0      1246

Общинско предприятие „БКС“ – Враца ще бъде с нов ръководител до провеждането на конкурс за избор на управител. Досегашният ръководител на комуналното предприятие - Милен Милетиев, е подал молба за напускане по лични причини. За временно изпълняващ длъжността управител на „БКС“ е назначен Борислав Димитров – главен инспектор в звено „Инспекторат“ към Община Враца.
През последните две години Борислав Димитров активно осъществява контрол върху дейностите, извършвани от „БКС“ - сметосъбиране, сметоизвозване, озеленяване и снегопочистване. Главният инспектор участва и в акциите срещу незаконните сметища, нерегламентирания превоз на пътници, както и срещу нарушители на общински наредби.