Враца е най-зле от всички области - липсват медици по 22 специалности. Е, и...

25-03-2019     0      647

"Враца е една от областите с най-затруднен достъп до специализирано лечение, тъй като там липсват специалисти по 22 медицински специалности", се казва в годишния доклад на Изпълнителната агенция "Медицински одит". Агенцията се спира в доклада си на недостига на специализирани медици, като последствието е невъзможност да се осигури достатъчна медицинска грижа на населението. 

Само че министър Ананиев нито веднъж не е дошъл във Враца, за да се запознае с проблемите и да потърси решението им. Или може би причината е друга - заповед "свише" изисква МБАЛ "Христо Ботев" да бъде затрита. Защото в здравното министерство не може да не знаят, че са ужасни условията в лечебното заведение. Наред с това лекари от отделението по образна диагностика трябваше да подадат вкупом оставка, та да  бъде направен ремонт на апаратурата, защото седмици са били без ренгенов апарат и е използвана подвижна машина, което е риск за здравето им. Министър Ананиев не може да не знае, че в някои отделения медиците организират дарителски кампании или плащат за  ремонт на апаратурата. Министър Ананиев не може да не знае, колко лекари и медицински сестри напуснаха и работят в съседни градове, тъй като не получаваха редовно заплатите си и колко отделения хлопнаха врати. И не само...

Но всичко това за министъра не е толкова важно, по-важно е проблемите не да се решат, а да не се знаят от обществеността във Враца. Затова все още работещите в държавната болница медици бяха принудени да подпишат декларация за поверителност, в която се изисква да не се изнася информация за забавени заплати, прекомерни дежурства и много други нередности.

Министър Ананиев поиска да не се знае. Е, знае се. И протестите са един след друг. Засега министерството запазва мълчание...

.