Враца със 75-милионен бюджет. Вижте какво предлага екипът на Калин Каменов

14-01-2020     1      834

Проектът за Бюджет на Община Враца за 2020 г. възлиза на рекордните 75 873 957 лева, което е с цели 30 млн. лв. повече в сравнение с 2016 г. Според екипа на кмета Калин Каменов многомилионната сметка дава възможност за балансирано и устойчиво развитие на общината.

7 ще са основните приоритети в работата на общинарите през годината: ресурсно обезпечени дейности, развитие на публичните услуги, подобрена социална и техническа инфраструктура, успешно изпълнени проекти, създаване на благоприятна среда за инвестиции, запазване на ниски нива на данъчно облагане и провеждане на последователна, прозрачна и предвидима финансова политика за запазване финансовата стабилност на общината.

44 334  656 лв.  е стойността на разходите за делегираните от държавата дейности. Предвидени са с 3 847 212 лв. повече за образование / или 32 772 743 лв./. Заделени са 236 305 лв. повече за здравеопазване / общо  2 436 234 лв./. Повече средства ще бъдат вложени и за култура - 2 139 148 лв.             

120 000 лв. от общинския бюджет ще бъдат заделени за подпомагане на младите семейства. Еднократната помощ за новородено ще е по 350 лв. на дете и по 400 лв.  за новородени близнаци. С 90 000 лв. ще се осигурят намалените цени за пътуване с градския транспорт.  Фондът за асистирана репродукция ще се подпомогне с 45 000 лв.

20 000 лв. ще бъдат вложени за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби. С 4 000 лв. ще се подпомогнат пострадали при бедствия.

Половин милион от общинския бюджет ще се вложи в ремонти на спортни обекти. Предвидени са 250 000 лева за подобряване състоянието на стадион “Христо Ботев” и още толкова за текущ ремонт на съществуващи спортни игрища в общинския център.

360 000 лв.  са предвидени за благоустрояване на парк “Руски”, 140 000лв. - за основен ремонт на улично осветление и 200 000 лв. -  за изграждане на паркинги  в град Враца. 100 000 лв. от общинския бюджет ще се използват за изграждане на автобусни спирки на територията на град Враца.

Тази година ще бъде ремонтиран и паметника на Вестител, за който са заделени 40 355 лв.

356 985 лв. ще бъдат вложени в текущ ремонт на улици, тротоари и алеи на територията на гр. Враца, а 175 850 лв. ще се ползват за ремонт на улици в кметствата от общината. 126 000 лв.  са предвидени за доставка и монтаж на подземни контейнери.

Публично обсъждане на проектобюджета на Община Враца за 2020 г. ще се  проведе на 20 януари /понеделник/ от 17 ч. в конферентната зала на администрацията. Становища, предложения и препоръки по разчета на средствата могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

 

 

коментари

Добави своя коментар

Петко 14.01.2020 г., 18:04 ч.

Много , много загадъчно няма нито лев за Ботев Враца нито за детско юношески футбол дали е пропуснато или е нещо е неразбираемо.

Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите
Видеo