Временно се ограничава достъпът до някои дистанционни услуги на Търговския регистър

08-09-2018     0      608На интернет страницата си Агенция по вписванията уведомява своите потребители, че планира обновяване на информационната инфраструктура и през почивните дни ще бъде извършена миграция на част от информационните системи. Поради това за кратко и временно ще бъде преустановен достъпът до следните дистанционни услуги, извършвани по Интернет:

Справки в Имотен регистър чрез приложението за отдалечен достъп "One Stop Shop" - в периода от 17,00 ч. на 07.09.18 (петък) до 06,00 ч. сутринта на 10.09.2018 г. (понеделник).

Достъп до публичното приложение на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в периода от 02:00 ч. до 03:00 ч. сутринта на 08.09.2018 г. (събота).