Втасахме я. Полицейски служител краде чужди вещи и съставя менте документи

10-06-2019     0      496

От 2014 г. обвиняемият М. работел на трудов договор в „Управление на собствеността и социални дейности“ при ОД на МВР - Монтана, като към месец февруари 2017 г. заемал длъжността „младши специалист“ (завеждащ служба „Вещева“ и домакин). Съгласно подписаната от него трудова характеристика, служителят на тази длъжност е материално отговорно лице, води отчетността на активите и подготвя документите за приходи и разходи по счетоводни сметки и параграфи и ги подава за осчетоводяване във финансовите звена.

През м. декември 2017 г. директорът на ОД на МВР - Монтана възложил извършване на проверка във връзка с получен сигнал срещу служител в звено „Автотранспорт“. В него се твърдяло за несъвпадения между разходни ведомости за извършени ремонти на служебни автомобили, дадени акумулаторни батерии и автомобилни гуми и предоставени за тях месечни отчети. Било установено, че обвиняемият М. присвоил чужди вещи - собственост на ОД на МВР - Монтана, като за целта, в качеството му на длъжностно лице, съставил официални документи, с които удостоверил неверни обстоятелства. Общата стойност на предмета на престъплението – акумулатори, накладки, гуми и др., възлизат на 1176,12 лева. П.М. изписвал разходни ведомости, в които посочвал конкретни консумативни материали за служебни автомобили.

В хода на досъдебното производство, както от свидетелските показания, така и от извършените графически експертизи, е било установено, че подписите във въпросните ведомости, в графата „Сдал“ били положени от обвиняемия М., докато за „Приел“ не са на лицата, посочени в документите.

Районна прокуратура – Монтана е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу П.М. за извършено от него престъпление.

Предстои наказателното производство срещу П.М. да продължи в съда.