Задава се краят на съдебните дела на хартия

08-10-2019     0      175

Томовете папки със съдебни документи на хартия ще изчезнат, а хората ще имат достъп до делата, по които са страна, чрез домашния си компютър. От началото на следващата година трябва да започне тестването на Единната информационна система на съдилищата, а до края на 2020 г. да стартира и електронното правосъдие.

След повече от 10 години усилия Единната информационна система на съдилищата е на път да стане факт.

Тя ще бъде свързана и с Единния портал за електронно правосъдие и така ако сме страна по гражданско, търговско или административно дело, няма да е задължително да ходим до сградата на съответния съд.

„Гражданите ще бъдат облекчени чрез по-лесен, бърз и сигурен достъп през единния портал до единната информационна система до електронни документи, които касаят техни дела. До искания, молби, справки и удостоверения, които те желаят да им бъдат издадени.

Подаване на различни видове документи, свързани с дела, които те водят или се водят срещу тях“, обясни пред БНТ Гергана Мутафова, член на Висшия съдебен съвет.

„Промяна на начина на съдопроизводството, т.е. въвеждане на пълно и повсеместно електронно правосъдие“, добави тя.

Достъпът до системата за граждани ще бъде с квалифициран електронен подпис. Удобство ще има и за адвокатите, които вече ще могат да четат материалите по делото, за което са упълномощени, от кантората си, а не да прелистват папки в адвокатските стаи на съдилищата.

„Ще имат възможност, чрез създаден потребителско име и парола, създаден профил да правят справки, да правят искания за получаване по електронен път на протоколи от дела, да подават молби, жалби, искания за удостоверения, всичко по електронен път“, каза Мутафова.

С единната информационна система на съдилищата ще се повиши и контрола върху бързината на съдебния процес.

„Всеки един момент ще могат да се извършват справки за това с каква срочност се работят делата, къде се намира всяко едно дело, кога е върнато съответното дело. Пак казвам пълен достъп на Инспектората на ВСС до Информационната система и до движението на делата“, поясни Мутафова.

Между отделните съдебни инстанции делата също ще се движат изцяло по електронен път.

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Как ви действа пролетта?


  Виж резултатите
Видеo