Задава се краят на съдебните дела на хартия

08-10-2019     0      113

Томовете папки със съдебни документи на хартия ще изчезнат, а хората ще имат достъп до делата, по които са страна, чрез домашния си компютър. От началото на следващата година трябва да започне тестването на Единната информационна система на съдилищата, а до края на 2020 г. да стартира и електронното правосъдие.

След повече от 10 години усилия Единната информационна система на съдилищата е на път да стане факт.

Тя ще бъде свързана и с Единния портал за електронно правосъдие и така ако сме страна по гражданско, търговско или административно дело, няма да е задължително да ходим до сградата на съответния съд.

„Гражданите ще бъдат облекчени чрез по-лесен, бърз и сигурен достъп през единния портал до единната информационна система до електронни документи, които касаят техни дела. До искания, молби, справки и удостоверения, които те желаят да им бъдат издадени.

Подаване на различни видове документи, свързани с дела, които те водят или се водят срещу тях“, обясни пред БНТ Гергана Мутафова, член на Висшия съдебен съвет.

„Промяна на начина на съдопроизводството, т.е. въвеждане на пълно и повсеместно електронно правосъдие“, добави тя.

Достъпът до системата за граждани ще бъде с квалифициран електронен подпис. Удобство ще има и за адвокатите, които вече ще могат да четат материалите по делото, за което са упълномощени, от кантората си, а не да прелистват папки в адвокатските стаи на съдилищата.

„Ще имат възможност, чрез създаден потребителско име и парола, създаден профил да правят справки, да правят искания за получаване по електронен път на протоколи от дела, да подават молби, жалби, искания за удостоверения, всичко по електронен път“, каза Мутафова.

С единната информационна система на съдилищата ще се повиши и контрола върху бързината на съдебния процес.

„Всеки един момент ще могат да се извършват справки за това с каква срочност се работят делата, къде се намира всяко едно дело, кога е върнато съответното дело. Пак казвам пълен достъп на Инспектората на ВСС до Информационната система и до движението на делата“, поясни Мутафова.

Между отделните съдебни инстанции делата също ще се движат изцяло по електронен път.

коментари

Добави своя коментар