Закопчаха мъж заради блудствени действия с малолетни момчета

25-06-2018     0      422


[

Обвиняемият Асен Стоянов живеел сам в дома си в  София. В близост до жилищната кооперация на обвиняемото лице се намирал дом за деца лишени от родителска грижа, в който били настанени пострадалите лица Й. (на 12 години към датата на извършване на деянието), О. (на 13 години към датата на извършване на деянието) и И. (на 13 години към датата на извършване на деянието). Стоянов решил да се възползва от неравностойното социално положение на пострадалите деца, като извърши с тях действия на полово удовлетворение, в замяна на което да им предложи различни имуществени облаги (малки парични суми или телефонни апарати).

През м. септември 2015 г. обвиняемият Стоянов поканил в дома си Й., след което му предложил извършването на действия, насочени към удовлетворяване на полово желание. Й. първоначално отказал, но след като Стоянов му предложил в замяна парична сума, той приел и Стоянов започнал да осъществява блудствени действия спрямо него. След около 10 минути Й. поискал от обвиняемия да спре; последният му предал паричната сума от 15 лева и Й. напуснал жилището.

О. се запознал с обвиняемия Стоянов посредством свидетеля Т., като през м. май 2017 г. двамата гостували няколко пъти в дома му. Всеки път Стоянов давал малки парични суми на О. (около 10-20 лева) и го подканвал отново да му гостува. През м. юни 2017 г. О. отново отишъл в дома на обвиняемия. Докато двамата гледали телевизия, Стоянов започнал да извършва блудствени действия спрямо О. Когато О. поискал от обвиняемия да преустанови тези действия, той спрял, след което пострадалият напуснал дома му.

Пострадалият И. се запознал с обвиняемия Асен Стоянов посредством комуникация в социалната мрежа „фейсбук“, като чрез тази интернет комуникация обвиняемият поканил И. да му гостува. При първото посещение на пострадалия в жилището на обвиняемото лице, последният почерпил И. с кутия цигари и започнал да се интересува от неговата личност, задавайки му различни въпроси. И. изпушил няколко цигари и си тръгнал, като при тръгването си обвиняемият му дал паричната сума в размер на 10 лева. Обв. Стоянов продължил да поддържа интернет комуникация през „фейсбук“ с И., като на неустановена дата през м. декември 2016г. последният отново отишъл на гости в дома на обвиняемия. Стоянов седнал на дивана до пострадалия и започнал да извършва блудствени действия спрямо него. Впоследствие, Стоянов дал паричната сума от 10 лева на И, при което той напуснал жилището.

В началото на м. май 2017 г. И. отново посетил Стоянов, който започнал извършването на действия спрямо И., насочени към удовлетворяване на половото си желание. След преустановяване на тези си действия, Стоянов предал на И. сумата от 15 лв.

Във връзка с така описаните случаи е образувано досъдебно производство. В хода на разследването на Стоянов е повдигнато обвинение за извършени от него четири престъпления (блудствени действия спрямо лице от същия пол, ненавършило 14-годишна възраст)

Разследването е приключило, като на 25.06.2018 г. е внесен обвинителен акт срещу Стоянов за описаните по-горе деяния.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в Софийски районен съд.