Замириса на... асфалт. Предизборно или - не, но във Врачанско ремонтират пътища

05-08-2019     0      431

 

От началото на месец юли стартираха ремонтните дейности по четвъртокласната пътна мрежа на Враца. Възстановен е 2-километровият участък от пътя за село Згориград, ремонтирани са пътни отсечки между селата Мраморен и Голямо Пещене и участъкът за село Лиляче. Успоредно бяха асфалтирани и над 3000 кв.м. в село Челопек.

Освен дейностите по четвъртокласната пътна мрежа, ремонт се извършва и в останалите населени места на Враца. Възстановени са компрометирани участъци в селата Тишевица, Власатица и Чирен, както и улица „Христо Ботев“ в село Косталево.

Строително-ремонтните дейности ще продължат и в останалите села от общината. Същевременно, със средства, осигурени от по-доброто изпълнение на постъпленията от данъци върху МПС-та и увеличените приходи от общинска собственост, ще се възстанови пътят между селата Девене – Три кладенци, където са предвидени 220 000 лева, както и пътят за село Косталево, за който са осигурени 230 000 лева.