Започна набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

20-09-2020     0      253

От 15 септември започна набиране на преброители и контрольори в общините Мездра, Враца и Козлодуй за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

В срок до 30 октомври (петък) кандидатите за преброители и контрольори трябва да подадат заявление по образец в градските администрации.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021: https://census2021.bg/, от сайта на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/?p=44817 или от сайта на Община Козлодуй: https://www.kozloduy.bg/section-226-prebroyavane_2021.html

При предстоящото преброяване в страната ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6 000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

За община Козлодуй необходимите преброители са 64, а контрольорите - 13.

Най-подходящи за преброители и контрольори са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Необходимо условие е да бъдат и комуникативни.

Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8 ч. до 20 ч., включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ).

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи, както и 2 броя снимки - формат за документи, до 30 октомври в:

  • Центъра за услуги и информация на гражданите към Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27) всеки работен ден от 8 ч. до 17 ч.
  • Център за административно обслужване (ЦАО) на Община Враца, всеки работен ден от 8 ч. до 18 ч.

Общинска преброителна комисия ще извърши подбора на кандидатите до 20 ноември. Списъкът с одобрените ще бъде обявен на информационно табло пред ЦАО и публикуван на официалния сайт на Община Враца, секция „Преброяване 2021“ до 10 декември. Повече информация за процедурата може да откриете на: https://www.vratza.bg/bg/1600166143.html.

 

 

коментари

Добави своя коментар