Започват проверки на търговските обекти за разделно събиране на отпадъци

30-07-2018     0      510

Община Враца започва проверки на търговски обекти във връзка с изпълнението на Наредбата за управление на отпадъците. Обект на инспекциите ще са търговски центрове, вериги за бързо хранене, ресторанти, хранителни вериги и други. Инспекторите ще проверяват начина за управление на отпадъците, както и наличието на изградена система за тяхното събиране. Съгласно разпоредбите на Наредбата, във всеки обект трябва да има определено лице, което е отговорно за събирането на отпадъците – битови, биоразградими, както и отпадъците от опаковки.

Проверките на инспекторите ще са с постоянен характер, като при констатирани нарушения първо ще се съставят протоколи с предписания и срокове. При неизпълнение на разпоредбите, на нарушителите ще се налагат глоби, в размер от 300 до 3 000 лв.