Община Борован спечели социален проект

13-04-2021     0      165

През месец април 2021 г. община Борован беше одобрена по процедура BG 05M9OP001-6.002 „Патронажа грижа +“ финансирана по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“, по приоритетни оси „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка на екологично, цифровото и устойчиво възстановяване на икономиката".  

Проектното предложение “Патронажа грижа + в община Борован“ предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица над 54 г. с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Основна цел на проекта е: да се осигури подкрепа чрез предоставяне на партронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа и адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейност, във връзка с разпространението на COVID-19.

Основни дейности по проекта са: патронажа грижа и превенция от COVID-19 в социалната услуга делегирана от държавна дейност.

По дейност 1 „Патронажа грижа“ – ще бъдат наети: домашни помощници, специалист по здравни грижи и психолог, които да реализират здравно-социални услуги. Домашните помощници ще се грижат за потребителите, като ще ги подпомагат в реализиране на техните ежедневни дейности, като пазаруване, почистване, закупуване на лекарства, плащане на битови сметки и др. Здравният специалист ще реализира дейности по изработена методика на Министерство на здравеопазването за реализирането интегрираните здравни социални грижи. По предварително изготвен график за посещения по домовете на потребителите и по тяхно желание здравният специалист ще измерва кръвно, ще ги подпомага при приемане на лекарства, ще почиства и превързва рани, ще измерва кръвна захар и др. Психологът по проекта ще оказва психологическа подкрепа на всички потребители.

По дейност 2 „Превенция на COVID-19 в социална услуга делегирана от държавата дейност“ към Център от семеен тип за деца без увреждания - Борован ще бъде нает допълнителен помощен персонал на длъжност хигиенисти. Основни задължения на наетия персонала е почистване и хигиенизиране на общите части, помещенията за хранене и спане на потребителите, както и в рамките на деня, четири пъти дневно да извършват дезинфекция на помещенията. В рамките на тази дейност е предвидено да бъдат ремонтирани и обновени три стаи в дома, които да бъдат пригодени за изолатори при възникване на заразяване на домуващите с цел ограничаване на разпространението на коронавирус.  

Настоящето проектно предложение ще се реализира в рамките на 13 месеца, като услугите за 23 потребители на патронажната грижа и 24 потребители на ЦНСТДБУ ще се реализират в рамките на 12 месеца. Общата стойност на проекта е 110 372.78 лв.  

Настоящият проект е продължение на реализиран проект между община Борован и община Криводол  “Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър живот“ по процедура “Патронажа грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 и Компонент 3.    

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Кои от следните мерки срещу разпространението на коронавируса спазвате?


  Виж резултатите
Видеo