12 са пожарите през ноември в Монтанско

08-12-2021     0      204

12 са пожарите през месец ноември в област Монтана, при които са нанесени преки материални щети. Пет от тях са възникнали от небрежност при боравене с открит огън, 3 - от късо съединение, 1 – при неправилно ползване на отоплителен уред, 1 - от техническа неизправност, 1 – при огневи работи, причината за един е в процес на установяване. През месеца са гасени 9 пожара в комини, 5 – в жилищни сгради, 4 – в спомагателни постройки, 2 – в транспортни средства. Регистрирани са 15 излизания за гасене на запалени отпадъци и 10 – за запалени сухи треви.

През отоплителния сезон, се увеличава опасността от възникване на пожари от непочистени комини и димоотводни тръби, както и от неизправни отоплителни уреди. В тази връзка РДПБЗН Монтана напомня основни правила при експлоатацията на отоплителните уреди:

  • Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят, като всички неизправности се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация.
  • Комините и димоотводните тръби трябва да се почистят от сажди и отлагания преди експлоатацията им, както и периодично при необходимост през отоплителния сезон. ПОЧИСТВАНЕТО НА КОМИНИТЕ СЕ РАЗРЕШАВА САМО МЕХАНИЧНО. ЗАБРАНЕНО Е УМИШЛЕНОТО ИМ ЗАПАЛВАНЕ!
  • Локалните отоплителни уреди (печки) и димоотводните им тръби се поставят на разстояние, минимум 0.5 м от горими материали, конструктивни елементи и мебели.
  • Отоплителните уреди се експлоатират върху негорима основа, а пред печките за твърдо гориво се поставя негорима подложка за ограничаване падането на въглени върху горимия под или настилки.
  • Газовите бутилки с пропан-бутан, трябва да преминат технически преглед в лицензиран сервиз. Необходима е проверка за изправността на редуцир-вентилите, уплътненията и на газопроводите. При неизправност, същите трябва да се подменят.
  • Електрическите инсталации в сградите се поддържат в изправно състояние. Недопустимо е подсилването на електрическите предпазители.
  • ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПРЕТОВАРВАНЕ И ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР.

ВНИМАНИЕ:
- Не се оставят без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!
- Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.
- При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението и се обадете на тел. 112!

коментари

Добави своя коментар