Атидже Алиева-Вели подкрепи програма за справяне с детската бедност

04-05-2021     0      263

Евродеутатът от ДПС / „Обнови Европа“ Атидже Алиева-Вели подкрепи инициативата на ЕК за прилагане на Европейска гаранция за детето, която цели да осигури достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим за най-уязвимите деца в Европейския съюз.

В хода на разискването тя изтъкна, че през 2019 г. почти 18 милиона деца в Съюза са били изложени на риск от бедност или социално изключване. Кризата, породена от пандемията, допълнително задълбочи проблема, като постави още милиони деца и техните семейства в несигурно социално и икономическо положение.

 „Липсата на достъп до интернет, дигитални устройства, ниските нива на дигитални умения от децата и родителите им създадоха сериозни пречки за ефективното онлайн обучение. Особено засегнати са децата от уязвимите групи и тези, живеещи в селските райони.

Вярвам, че доброто бъдеще на децата следва да е наш основен приоритет. Децата винаги са били приоритет и за политическата ми партия. Съзнавайки факта, че те са нашето бъдеще и са образ на надеждата за промяната и по-доброто утре, Движението за права и свободи винаги е „за“ инициативи в тяхна полза, а работата ни в тази посока ще продължи, докато се убедим, че нито едно дете не е изложено на риск и не живее в бедност.“, допълни Атидже Алиева-Вели.

През октомври 2020 г. ЕК и УНИЦЕФ обявиха старта на пилотната програма „Европейската гаранция за детето“,чиято цел е справяне с детската бедност. Тя ще се прилага в седем държави-членки на ЕС, ще приложи иновативни подходи за извеждането на инвестициите в децата като приоритет на националните бюджети и процесите по планиране за преодоляване на  детската бедност и социалното изключване.

Правителствата на България, Хърватия, Германия, Гърция, Италия, Литва и Испания, в партньорство с УНИЦЕФ и ЕК, ще тестват иновативни подходи и ще разработят национални планове за действие за намаляване на детската бедност и преодоляване на проблема със системната неравнопоставеност особено при уязвимите групи деца. Те включват деца от ромската общност, деца в институционална грижа, деца с увреждания и деца бежанци и мигранти. Пилотната програма ще помогне за укрепването на капацитета на тези страни-членки редовно да събират, анализират и представят данни по показатели, свързани с детската бедност и социалното изключване.

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Кои от следните мерки срещу разпространението на коронавируса спазвате?


  Виж резултатите
Видеo