БЧК – Видин предоставя извънредни пакети от останали нераздадени хранителни продукти

22-01-2021     0      188

БЧК – Видин започна поетапно раздаване на остатъчни количества хранителни продукти на лица, допълнително включени в Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Допълнителните списъците на правоимащите лица са предоставени от Агенцията за социално подпомагане.

В община Белоградчик се полагат 13 пакета с хранителни продукти. Тази сесия е извънредна като продуктите са останали неполучени, съгласно списъците от предходния период.

Индивидуалните пакети са със средно тегло 30 кг и съдържат хранителни продукти от първа необходимост. Предназначени са за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“

Раздаването се извърши в пункта на БЧК в Белоградчик. Всеки правоимащ получи, полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

От 19 ануари пък в община Белоградчик започна предоставянето на безплатен топъл обяд на най-нуждаещите се лица, чрез „Обществена трапезария”. Проектът има за цел да осигури подкрепа чрез предоставяне на едно обедно хранене в рамките на делнични дни, на лица и семейства, които са в затруднение да осигуряват сами прехраната си в условия на пандемията от Covid-19.

Подадените заявления за ползване на услугата са над 180, а капацитетът на услугата е 80 места. След извършване на прецизна процедура за избор на ползватели, за град Белоградчик са одобрени 39 човека, а останалите 41 порции са разпределени на лица и семейства, живеещи в селата на територията на общината.

Основна целева група, одобрена по проекта, са лица на социално подпомагане, които към момента получават месечна помощ от около 50 лв.

Обедното меню включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Проектът се реализира чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, по ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от Сovid-19“. Дейностите на проекта са с период на изпълнение до 27.04.2021 г., като предоставянето на топлия обяд на лицата е за 76 работни дни. Стойността на проекта е 16 869 лв.

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Ще гласувате ли на предстоящите парламентарни избори?


  Виж резултатите
Видеo